untitled
ماجرای خواندن شعر منو یکم ببین توسط سید رضا نریمانیهمسر شهید مدافع حرم مسلم خیزاب: بیشتر از اینکه شهادت مسلم ما را اذیت کند، گوشه و کنایه های مردم اذیتمان می کند..

مصاحبه سید رضا نریمانی با شبکه سه در برنامه ادب حضور محرم ۹۵

درگلستان شهدا قدم میزدم که همسر شهید که نمیشناختم مرا صدا زد و به فرزندش گفت خودت را معرفی کن متوجه شدم فرزند شهید خیزاب است ….

درگلستان شهدا قدم میزدم که همسر شهید که نمیشناختم مرا صدا زد و به فرزندش گفت خودت را معرفی کن متوجه شدم فرزند شهید خیزاب است لذا صحبت های همسر شهید خیزاب در خصوص حرف ها و گفته هایی که بعضی ها پشت سر مدافعان حرم میزنند با بغض گرفته گفن که کاری انجام بدم و من نیز این شعر منو یکم ببین را خواندم……..

نظر شما

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Go to TOP