fadaeianhosein-17-8

دهه اول محرم الحرام ۱۴۳۸

۲:۱۵ ب.ظ - شنبه ۱۳۹۵/۰۹/۲۷

گزارش شب دهم روضه هیئت فدائیان حسین (ع)

دهمین شب از مراسم عزاداری دهه اول محرم الحرام ۱۴۳۸ هیئت فدائیان حسین علیه السلام روز چهارشنبه 21 مهرماه از ساعت ۱۹ در مسجد محمدیه واقع در خیابان جی خیابان همدانیان برگزار شد.

fadaeianhosein-18-8

دهه اول محرم الحرام ۱۴۳۸

۲:۱۰ ب.ظ - شنبه ۱۳۹۵/۰۹/۲۷

گزارش شب نهم روضه هیئت فدائیان حسین (ع)

نهمین شب از مراسم عزاداری دهه اول محرم الحرام ۱۴۳۸ هیئت فدائیان حسین علیه السلام روز سه شنبه 20 مهرماه از ساعت ۱۹ در مسجد محمدیه واقع در خیابان جی خیابان همدانیان برگزار شد.

fadaeianhosein-21-8

دهه اول محرم الحرام ۱۴۳۸

۲:۰۵ ب.ظ - شنبه ۱۳۹۵/۰۹/۲۷

گزارش شب هشتم روضه هیئت فدائیان حسین (ع)

هشتمین شب از مراسم عزاداری دهه اول محرم الحرام ۱۴۳۸ هیئت فدائیان حسین علیه السلام روز دوشنبه 19 مهرماه از ساعت ۱۹ در مسجد محمدیه واقع در خیابان جی خیابان همدانیان برگزار شد.

photo_2016-12-17_10-07-24

دهه اول محرم الحرام ۱۴۳۸

۲:۰۰ ب.ظ - شنبه ۱۳۹۵/۰۹/۲۷

گزارش شب هفتم روضه هیئت فدائیان حسین (ع)

هفتمین شب از مراسم عزاداری دهه اول محرم الحرام ۱۴۳۸ هیئت فدائیان حسین علیه السلام روز یکشنبه 18 مهرماه از ساعت ۱۹ در مسجد محمدیه واقع در خیابان جی خیابان همدانیان برگزار شد.

photo_2016-12-16_10-52-19

دهه اول محرم الحرام ۱۴۳۸

۱:۲۰ ب.ظ - شنبه ۱۳۹۵/۰۹/۲۷

گزارش شب ششم روضه هیئت فدائیان حسین (ع)

ششمین شب از مراسم عزاداری دهه اول محرم الحرام ۱۴۳۸ هیئت فدائیان حسین علیه السلام روز شنبه 17 مهرماه از ساعت ۱۹ در مسجد محمدیه واقع در خیابان جی خیابان همدانیان برگزار شد.

fadaeianhosein-20-4

دهه اول محرم الحرام ۱۴۳۸

۱:۳۷ ب.ظ - جمعه ۱۳۹۵/۰۹/۲۶

گزارش شب پنجم روضه هیئت فدائیان حسین (ع)

پنجمین شب از مراسم عزاداری دهه اول محرم الحرام ۱۴۳۸ هیئت فدائیان حسین علیه السلام روز جمعه 16 مهرماه از ساعت ۱۹ در مسجد محمدیه واقع در خیابان جی خیابان همدانیان برگزار شد.

431105-img_7470
۱۱:۰۱ ق.ظ - سه شنبه ۱۳۹۵/۰۹/۲۳

گزارش مراسم شهادت امام حسن عسکری علیه السلام هیئت حسین جان

مراسم عزاداری شهادت امام حسن عسکری علیه السلام هیئت حسین جان علیه السلام اصفهان چهارشنبه 17 آذرماه

photo_2016-11-26_20-09-53
۸:۱۵ ب.ظ - شنبه ۱۳۹۵/۰۹/۶

جلسه هفتگی یکشنبه ۱۳۹۵/۸/۲۳ هیئت میثاق با شهدا

جلسه هفتگی یکشنبه ۱۳۹۵/۸/۲۳ هیئت میثاق با شهدا بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام تهران با نوای حاج محمد یزدخواستی

fadaeianhosein-32-3

سلوک عاشورایی

۱:۴۳ ب.ظ - شنبه ۱۳۹۵/۰۸/۱۵

گزارش شب چهارم روضه هیئت فدائیان حسین (ع)

چهارمین شب از مراسم عزاداری دهه اول محرم الحرام ۱۴۳۸ هیئت فدائیان حسین علیه السلام روز پنج شنبه 15 مهرماه از ساعت ۱۹ در مسجد محمدیه واقع در خیابان جی خیابان همدانیان برگزار شد.

photo_2016-11-01_20-25-11

سلوک عاشورایی

۷:۱۵ ب.ظ - چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۸/۱۲

گزارش شب سوم روضه هیئت فدائیان حسین (ع)

سومین شب از مراسم عزاداری دهه اول محرم الحرام ۱۴۳۸ هیئت فدائیان حسین علیه السلام روز چهار شنبه 14 مهرماه از ساعت ۱۹ در مسجد محمدیه واقع در خیابان جی خیابان همدانیان برگزار شد.

Go to TOP